Buy-out & Growth Fund

TIIN Capital investeert met haar fonds Buy-out & Growth Fund in kansrijke groei en buy-out, buy-in, buy & build bedrijven, ouder dan 5 jaar. De focus ligt op bedrijven die opereren in de sectoren ICT, nano/micro systeem technologie, medische technologie en innovatieve maakindustrie. Verder dient de financieringsbehoefte voort te komen uit een innovatief product met goede marktperspectieven.

Er zal met name worden geïnvesteerd in kansrijke groeiondernemingen met voldoende ‘sustainable competitive advantage’ – met (uitzicht op) positieve cashflow - waarbij voldoende waardecreatie gerealiseerd kan worden in 3 tot 5 jaar. Investeringsbedragen variëren van € 500.000 tot € 2.500.000. Gemiddeld wordt ongeveer € 1,2 miljoen per onderneming geïnvesteerd. Dit is de investering in de eerste ronde plus eventuele vervolgfinanciering in een later stadium en inclusief de bijdrage van co-investeerders.

Het fondsmanagement geeft de voorkeur aan een constructie waarbij het fonds preferente aandelen verwerft. Kapitaal wordt verstrekt als aandelenkapitaal & agio, als achtergestelde lening of een combinatie.

Het risico voor investeerders in het fonds wordt beperkt doordat Buy-out & Growth Fund als financier goedkeuring gekregen heeft voor de Regeling Groeifaciliteit (vergelijkbaar met de oude PPM regeling). Met de groeifaciliteit verkrijgt het fonds bij het verstrekken van risicodragend vermogen aan groeigerichte bedrijven een overheidsgarantie, ter dekking van een eventueel verlies. Het fonds investeert alleen in bedrijven die binnen deze regeling passen. Onder andere de leeftijd van de onderneming is van belang om in aanmerking te komen.

De directie van het fonds wordt gevoerd door TIIN Capital via een management vennootschap TIIN Buy-out & Growth Fund Management B.V. Het fondsmanagement staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen, die goedkeuring moet verlenen voor kapitaalverstrekking door het fonds.

Bent u op zoek naar kapitaal voor uw onderneming?
Kijkt u voor meer informatie over onze investeringscriteria op de pagina’s van onze fondsen of e-mail een verkorte versie van uw businessplan, inclusief financieringsvraag, naar info@tiincapital.nl.