Investeringscriteria

Buy-out & Growth Fund verstrekt risicodragend vermogen aan bedrijven met een bewezen marktpositie, indien dit wordt aangewend voor groei, expansie, revitalisering, overname of buy-out financiering. De nadruk ligt vaak op internationalisering, overname van branchenoten of het verdiepen van het productenaanbod door een investering in R&D. Op alle vlakken ondersteunt het fondsmanagement, waar nodig, het management in de uitvoering van haar strategie. De focus ligt op bedrijven die opereren in de sectoren ICT, nano/micro systeem technologie, medische technologie en innovatieve maakindustrie. De onderneming dient gevestigd te zijn in Nederland en langer dan 5 jaar te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Buy-out & Growth Fund verstrekt risicodragend vermogen van minimaal € 500.000 en maximaal € 2,5 miljoen. Bij een financieringsvraag groter dan € 750.000 wordt het meerdere doorgaans verstrekt door co-investeerders, afkomstig uit het TIIN Capital netwerk. Het fondsmanagement geeft de voorkeur aan een constructie waarbij het fonds een aandelenbelang verwerft. Kapitaal wordt verstrekt als aandelenkapitaal & agio, als achtergestelde lening of een combinatie. Het fondsmanagement zal een participatiecommissaris aanwijzen die namens het fond toezicht houdt op het bestuur van de onderneming.

Buy-out & Growth Fund streeft ernaar om na 5 tot 7 jaar haar belang in de onderneming te verkopen. Voorafgaand aan de investering dient overeenstemming te zijn met het management van de onderneming over de te volgen exit strategie. Een exit kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld een IPO, verkoop aan een strategische partij of verkoop aan een institutionele investeerder.

Proposities worden beoordeeld op basis van 4 dimensies:

Product/ Technologie:
De onderneming heeft een technologie, product of dienst met voldoende duurzaam concurrentievoordeel op het gebied van technologie, productfunctionaliteit, kwaliteit, prijs, kostprijs, innovatie of proces. 

 • Welke klantbehoefte wordt vervuld?
 • Om welke redenen kopen klanten?
 • Wat is exact uw propositie?
 • Hoe innovatief is uw product of dienst?
 • Hoe onderscheidend is uw product of dienst, nu en in de toekomst?
 • Hoe beschermt u het onderscheidend vermogen van uw product?

Markt/ Businessmodel:
De markt moet voldoende ‘emerging’ kenmerken hebben, voldoende marktomvang en groeipotentieel. - Hoe ziet uw businessmodel eruit? Welke distributiekanalen gebruikt u?

 • Met welke partners werkt u samen? Wat zijn de voordelen van deze samenwerking?
 • Wie zijn uw klanten, leveranciers en concurrenten? Welke substituten en complementoren zijn beschikbaar voor uw product?
 • Hoe groot is de markt waar u in geïnteresseerd bent? Wat is de jaarlijkse groei van de markt?
 • Hoe gaat uw marktaandeel en uw salesvolume zich ontwikkelen? Hoe realistisch is uw toekomstvisie?

Organisatie/ Management:
De projectadministratie van de onderneming dient accuraat te worden gevoerd. De ondernemers dienen voldoende kennis en ervaring te hebben in het domein waarbinnen zij opereren. De organisatie dient voldoende georganiseerd en ervaren te zijn en het management dient gecommitteerd te zijn aan de onderneming. De onderneming heeft bij voorkeur een minimale omvang van 10 tot 100 medewerkers.

 • Hoe is het management samengesteld (opleiding, werkervaring, business referenties)?
 • Hoe is het team samengesteld (opleiding, sekse, leeftijd)?
 • Is de onderneming afhankelijk van individuele leden van het team? Hoe zal het team zich ontwikkelen?
 • Welke waarden en standaarden karakteriseert uw organisatie (corporate culture)?
 • Welke ondernemingsfuncties heeft uw organisatie en hoe zijn deze gestructureerd?
 • Hoe is de balans tussen exploiteren en exploreren?

Financieel:
De onderneming laat zien dat het product reeds omzet realiseert. De administratie van de onderneming dient accuraat te worden gevoerd en up-to-date te zijn.

 • Hoe zijn in het verleden de omzet, kosten en balansposten gegroeid?
 • Wat zijn de prognoses (W&V rekening, balans en cashflow) voor de toekomst? Hoe zijn de prognoses onderbouwd? Hoe realistisch zijn de prognoses?
 • Is er een positieve cashflow binnen één jaar?
 • Wat is de waarde van de onderneming? Is de waardebepaling realistisch?
 • Is de beoogde ROI haalbaar?

Voldoet uw onderneming aan bovenstaande criteria? U kunt uw aanvraag indienen door een verkorte versie van uw businessplan, inclusief financieringsvraag, te e-mailen naar info@tiincapital.nl.